EOS CobaltChrome SP2

Za 3D ispis koristimo certificirani prah koji je medicinski proizvod klase IIa u skladu s 8. točkom MDD 93/42/EEC. To je metal na bazi kobalta namijenjen ispisu metalnih okvira za nanošenje keramike (Porculan-Fused to Metal - PFM), poput krunica i mostova, baza parcijalnih proteza i ortodontskih RME vijaka.

Za 3D ispis koristimo materijal:

EOS CobaltChrome SP2