VITA ENAMIC

Jedinstvena hibridna keramika s dvostrukom keramičko-polimernom mrežnom strukturom koja kombinira najbolja svojstva keramike i kompozita. Dostupno u tri razine transparentnosti i 10 boja prema VITA 3D Master ključu i kao multicolor verzija s prirodnim gradijentom boje od 6 boja.

Enamic je manje krhki od čiste keramike i otporniji je na abraziju od kompozita. U usporedbi sa silikatnom keramikom, restauracije se mogu frezati s vrlo tankim stijenkama, što ga čini posebno pogodnim za minimalno invazivne restauracije. Omogućuje vrlo precizne rezultate frezanja, zahvaljujući iznimnoj stabilnosti materijala u marginalnom području. Poput silikatne keramike, može se jetkati fluorovodičnom kiselinom. Uz pomoć adhezivne tehnike osigurava čvrstu i trajnu vezu s zubnom osnovom. Također se može jednostavno zalijepiti samoadhezivnim kompozitima.

VITA ENAMIC je prikladan za izradu potpuno anatomskih, estetskih solo restauracija, ako su ispunjeni preduvjeti za adhezivnu ili samoadhezivnu tehniku lijepljenja. Preporučene indikacije su: anteriorne i posteriorne krunice, inlayi, onlayi, parcijalne krunice i ljuskice. Zbog svoje elastičnosti posebno je prikladan za krunice na implantatima i endodontske krunice.

Kontraindikacije su: mostovi i restauracije na pacijentu s bruksizmom.

Kako bi se osigurao klinički uspjeh VITA ENAMIC restauracija, moraju se slijediti sljedeće minimalne smjernice za preparaciju:

  • Anteriorne krunice: incizalno 1.0mm, cirkularno 0.8mm
  • Posteriorne krunice: okluzalno 1.0mm, cirkularno 0.8mm
  • Inlayi: okluzalno 1.0mm
  • Onlayi: okluzalno 1.0mm
  • Ljuskice: incizalno 0.3mm, labijalno 0.3mm, cervikalno 0.2mm

Nijansa VITA ENAMIC restauracije može se lako prilagoditi ili individualizirati posebnim VITA ENAMIC STAINS bojama. Površina se nakon toga mora zapečatiti posebnim lakom. U tu svrhu dostupan je poseban VITA ENAMIC STAINS KIT sa šest nijansi i dodacima.