TITANIJ

CC Disk Ti5 su lijevani diskovi na bazi titanija dizajnirani za izradu individualnih krunica, većih mostova i nadogradnji na implantatima. Izrađen je od titanija klase 5 veće čistoće za maksimalnu biokompatibilnost i namijenjen je za izradu nadomjestaka koji moraju biti kruti i tvrdi, kao što su npr. okviri i prečke, mostovi na implantatima i suprastrukture. Ne sadrže nikal, berilij, kadmij i olovo i zadovoljavaju zahtjeve standarda EN ISO 22674 i EN ISO 9693-1.

Pečenje porculana i izrada:

  • Pjeskarite površinu okvira sa 110 u Al₂O₃ (Interalox) pod pritiskom od 2-3 bara.
  • Očistite površinu parom ili dietileterom. Nemojte koristiti kiselinu poput klorovodične kiseline.
  • Koristite keramiku prikladnu za titanij koja ispunjava zahtjeve EN ISO 9693-1 (npr. VITA TITANCERAMIC). Prilikom pečenja keramike slijedite upute proizvođača.
  • Nakon pečenja, na cervikalnim dijelovima krunica, uklonite okside sa staklenim perlama. Za izradu upotrijebite sikilonske gumice i pastu za poliranje.

CC Disk Ti2 je lijevani titanijski disk, dizajniran za izradu krunica, mostova malih raspona i individualnih nadogradnj na implantatima, tipa 3. Izrađen je od titanija klase 2 bez nikla, berilija, kadmija i olova. CC DISK Ti2 u skladu je sa standardima EN ISO 22674 i EN ISO 9693-1.

Pečenje porculana i izrada:

  • Pjeskarite površinu okvira sa 110 u Al₂O₃ (Interalox) pod pritiskom od 2-3 bara.
  • Očistite površinu parom ili dietileterom. Nemojte koristiti kiselinu poput klorovodične kiseline.
  • Koristite keramiku prikladnu za titanij koja ispunjava zahtjeve EN ISO 9693-1 (npr. VITA TITANCERAMIC). Prilikom pečenja keramike slijedite upute proizvođača.
  • Nakon pečenja, na cervikalnim dijelovima krunica, uklonite okside sa staklenim perlama. Za izradu upotrijebite sikilonske gumice i pastu za poliranje.