CIRKONIJEV OKSID

CC DISK Zr (bijeli, opakni), CC DISK Zr HT (bezbojni, super translucentni), CC DISK Zr HT Multilayer (gradijentno obojeni, super translucentni) su diskovi izrađeni od biokompatibilnog predsinteriranog cirkonija stabiliziranog itrijevim oksidom. Zadovoljavaju zahtjevima standarda EN ISO 6872, tip II, razred 5. Koriste se za izradu potpunih anatomskih nadomjestaka, kao i za klasične konstrukcije, namijenjene za slojevanje keramikom, koje ne prelaze više od 3 člana (do najviše 1 član u anteriornom i 2 člana u posteriornom području), teleskopskih krunica, suprastruktura na prečkama, Maryland mostova, inlaya, onlaya i individualnih suprastruktura na implantatima.

Kontraindikacije: Uporaba nije preporučena u slučaju bruksizma, slabe čvrstoće zuba ili nedostatka prostora. Ne preporučuje se ni u slučaju loše oralne higijene ili smanjene usklađenosti žvačnih pokreta. Potpuno anatomski oblici protetskih nadomjestaka i konstrukcije za pečenje keramike ne smiju se koristiti u slučaju nezadovoljavajuće preparacije ili u slučaju greške u izradi konstrukcije.

Ispod navedene minimalne debljine stijenki su referentne vrijednosti:

 • Posteriorno područje: Okluzalno 0.9 mm, Cirkularno 0.5 mm
 • Anteriorno područje: Incizalno/okluzalno 0.7mm, Cirkularno 0.5mm
 • Krune mostova na nadogradnjama na implantatima s dva člana: Incizalno/okluzalno 1.0mm, Cirkularno 0.7mm

Minimalna debljina veze između pojedinih članova:

 • Anteriorni most s jednim članom: 7 mm2
 • Anteriorni most s dva člana: 9 mm2
 • Posteriorni most s jednim članom: 9 mm2
 • Posteriorni most s dva člana: 12 mm2

Bojenje: Ako je potrebno, konstrukcija se može obojiti u željenoj boji standardnim otopinama za bojenje prikladnim za upotrebu s cirkon-keramikom. Kako bi se osigurala ujednačena boja, struktura se prije bojenja mora očistiti, odmastiti i osušiti. Za daljnji postupak slijedite upute proizvođača otopina za bojenje cirkonijevog oksida.

Fasetiranje keramike: Možete koristiti bilo koju keramiku za fasetiranje konstrukcija od cirkonijevog oksida. Slijedite upute za uporabu keramike za fasetiranje.

CC DISK Zr SMILE Multilayer (višeslojno obojen) su visoko translucentni diskovi izrađeni od biokompatibilnog predsinteriranog cirkonija stabiliziranog itrijevim oksidom. Oni zadovoljavaju zahtjevima standarda EN ISO 6872, tip II, razred 4. Koriste se za izradu potpuno anatomskih i reduciranih "cut-back" protetskih nadomjestaka i konstrukcija za pečenje keramike koji ne prelaze 3 člana (kao što su kapice, konstrukcije i potpuno keramičke navlake do najviše 3 člana u anteriornom području), Maryland mostova, inlaya, onlaya i individualnih suprastruktura na implantatima. Korištenje za mostove u posteriornom području nije preporučeno.

Kontraindikacije: Uporaba reduciranih i potpuno anatomskih oblika protetskih nadomjestaka i okvira za pečenje keramike ne preporuča se u slučaju bruksizma, slabe čvrstoće zuba ili nedostatka prostora. Ne preporučuje se ni u slučaju loše oralne higijene ili smanjene usklađenosti žvačnih pokreta. Reducirani i potpuno anatomski oblici protetskih nadomjestaka i konstrukcije za pečenje porculana ne smiju se koristiti u slučaju nezadovoljavajuće preparacije ili u slučaju greške u izradi konstrukcije.

Ispod navedene minimalne debljine stijenki su referentne vrijednosti:

 • Posteriorno područje: Okluzalno 0.9 mm, Cirkularno 0.5 mm
 • Anteriorno područje: Incizalno/okluzalno 0.7mm, Cirkularno 0.5mm
 • Krune mostova na nadogradnjama na implantatima: Incizalno/okluzalno 1.0mm, Cirkularno 0.7mm

Minimalna debljina veze između pojedinih članova:

 • Anteriorni most s jednim članom: 7 mm2

Bojenje: Ako je potrebno, konstrukcija se može obojiti u željenoj boji standardnim otopinama za bojenje prikladnim za upotrebu s cirkon-keramikom. Kako bi se osigurala ujednačena boja, struktura se prije bojenja mora očistiti, odmastiti i osušiti. Za daljnji postupak slijedite upute proizvođača otopina za bojenje cirkon-keramike.

Fasetiranje keramike: Možete koristiti bilo koju keramiku za fasetiranje konstrukcija od cirkonijevog oksida. Slijedite upute za uporabu keramike za fasetiranje.