Kirurške šablone

Digitalno dizajnirana kirurška vodilica nudi optimalnu vezu između plana terapije i stvarnog kirurškog zahvata. Uz digitalno planiranje i dizajniranje te kvalitetan 3D ispis, koji omogućuje točnu reprodukciju svih vrsta kirurških vodilica, brinemo se da se računalno simulirani plan s iznimnom točnošću prenese u praksu.

Podržane razlučivosti ispisa su 50 μm i 100 μm.

Pažnja!
Usluge planiranja i dizajniranja kirurške vodilice nisu dostupne. Prihvaćamo samo .stl datoteke vaših gotovih CAD dizajna.

Materijali

Surgical Guide Resin je autoklavirajuća, biokompatibilna smola za proizvodnju svih vrsta kirurških vodilica. Izuzetno je otporna na dezinfekciju otapalima i zadovoljava sve autoklavibilne, sterilizacijske standarde u modernoj implantologiji.